A virtual magazine for a true passion!

Editor: Jaap Horst


Volume 13, Issue 1b

Levecque's Story

Nik Levecque - Dutch version lower down the page.

I have always been interested in building cars and airplanes, since I was a 10 year old kid I have been model building, mostly airplanes and ships.

By chance on a birthday I received the Matchbox 1/32 scale T59 plastic kit, which I built in 2 hours without paying much attention. The marque was unknown to me, it looked like a cigar to me, and the final result was not much.

Only after I had grown 20, during a free hour from school I bought a book on Bugatti in a bookshop in Kortijk, which has now long closed. Directly I received a microbe to start building these old cars, in those days not just Bugattis.

From my 25th year on, I have only built Bugattis, at least one a year, with increasing attention to detail and the true soul of the marque. There now are 15, in scales varying between 1:8 and 1:32.

The old T59 that I once built is no longer, it was once dismantled for parts.

Alongside the miniatures I have lots of study material; books, lots of clippings, even an original T43 and a T101 brochure. I visited Molsheim and Mulhouse various times, and once rode along with a friend in a T37.

So I am very much infected, and don't want to lose it either.

I have lots of respect for your work. Thanks to your site people like myself can be informed ....


Ik ben altijd in auto's, vliegtuigen en vliegtuigen ge´nteresseerd geweest. Vanaf mijn 10e begon ik te modelbouwen, meestal vliegtuigjes en schepen.

Toevallig kreeg ik eens voor mijn verjaardag een T59 op schaal 1/32 van Matchbox cadeau, en ik maakte het ding in 2 uur zonder er veel aandacht aan te besteden. Het was voor mij toen nog een onbekend merk, het leek op een sigaartje en het resultaat leek uiteraard nog nergens op.

Pas op mijn twintigste kocht ik tijdens een vrij lesuur een boek over Bugatti in een boekhandel in Kortrijk, die nu reeds lang gesloten is. Ik kreeg dadelijk de microbe om oude wagens te gaan bouwen, het moesten toen nog niet noodzakeliojk Bugattis zijn.

Vanaf mijn 25ste zijn het echter allemaal wel Bugattis geweest. Zo ongeveer elk jaar bouwde ik er een, met steeds meer aandacht voor detail en de ware ziel van het merk.

Ik heb er nu een 15- tal op schaal 1/8 tot 1/32.

De oude T59 die ik ooit bouwde is er niet meer, werd ooit voor onderdelen geconsumeerd ...

Daarnaast heb ik veel studiemateriaal : boeken, allerlei knipsels, zelfs nog een oude T 43 en T101folder, helemaal origineel. Ik bezocht Molsheim en Mulhouse meerdere malen, reed ook ooit mee in een T37 van een vriend uit de buurt.

Ik heb het dus wel te pakken, ik wil het ook nooit meer kwijt.

Ik heb veel respect voor je werk : dankzij je site kunnen mensen zoals ik op de hoogte blijven ....


Back to the Bugatti revue

Vive La Marque !!